Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live Streaming

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live Streaming
  • Dirección web:www.newspao.gr
  • Servidor IP:104.26.13.60
  • Descripción del lugar:Παναθηναϊκός | Νέα, Ειδήσεις, Μεταγραφές για τον ΠΑΟ | Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός Μπάσκετ, Ερασιτέχνης | Live Streaming αγώνες

nombre de dominio:www.newspao.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.newspao.grfluir

283

nombre de dominio:www.newspao.grBueno o malo

Las ondas se superponen. a menudo en la pobreza feroz

sitio web:Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live StreamingPesos

4

sitio web:Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live StreamingIP

104.26.13.60

sitio web:Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live Streamingcontenido

Newspao.gr:παονεα,Παναθηναϊκόςειδησειςσημερα {"@context":"httpschema.org", "@type":"NewsMediaOrganization", "name":"Newspao.gr", "url":"newspao.gr", "logo":{ "@type":"ImeObject", "url":"newspao.gr/wp-content/themes/netway_newspao/img/np_logo.png", "width":480, "height":105 } } {"@context":"httpschema.org", "@type":"WebPe", "name":"Newspao.gr:παονεα,Παναθηναϊκόςειδησειςσημερα", "description":"ΠαναθηναϊκόςEιδήσειςσήμερα,παονεασημερα.Ποδόσφαιρο,μπάσκετ,μεταγραφές,Livestreamingστοnewspao.gr." } {"@context":"httpschema.org", "@type":"WebSite", "name":"Newspao.gr", "alternateName":"Newspao.gr", "url":"newspao.gr", "potentialAction":{ "@type":"SearchAction", "target":{ "@type":"EntryPoint", "urlTemplate":"newspao.gr/search/{search_term_string}" }, "query-input":{ "@type":"PropertyValueSpecification", "valueName":"search_term_string", "valueRequired":"httpschema.org/True" } } } Newspao.gr:παονεα,Παναθηναϊκόςειδησειςσημερα /*!Thisfileisauto-generated*/.wp-block-button__link{color:#fff;background-color:#c;border-radius:9999px;box-shadow:none;text-decoration:none;padding:calc(.667em+2px)calc(1.333em+2px);font-size:1.125em}.wp-block-file__button{background:#c;color:#fff;text-decoration:none}.epyt-gallery-thumb{width:33.333%;}/**//**//**/window.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH="OneSignalSDKUpdaterWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH="OneSignalSDKWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:"/"};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("newspao.gr");varoneSignal_options={};window._oneSignalInΠαναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live StreamingitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='1b2305a1-4742-42ff-a443-2dfbcc';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['path']="newspao.gr/wp-content/plugins/onesignal-free-web-push-notifications/sdk_files/";oneSignal_options['safari_web_id']="web.onesignal.auto.5d56d362-2565-48e1-9c7d-b5c325eeeb04";oneSignal_options['persistNotification']=true;oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="ΘέλειςναμαθαίνειςπρώτοςόλατανέατουΠαναθηναϊκου;";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationTitleDesktop']="Παράδειγμαειδοποίησης";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationMesseDesktop']="Οιειδοποιήσειςθαεμφανίζονταιστονυπολογιστήσας";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationTitleMobile']="Παράδειγμαειδοποίησης";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationMesseMobile']="Οιειδοποιήσειςθαεμφανίζονταιστοκινητό/τάμπλετσας";oneSignal_options['promptOptions']['exampleNotificationCaption']="Μπορείτενααπεγγραφείτεοποιαδήποτεστιγμή";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΟΧΙ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΝΑΙ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="newspao.gr";oneSignal_optionΠαναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live Streamings['promptOptions']['autoAcceptTitle']="ΕπιλέξτεΕγγραφή";oneSignal_options['notifyButton']={};oneSignal_options['notifyButton']['enable']=true;oneSignal_options['notifyButton']['position']='bottom-left';oneSignal_options['notifyButton']['theme']='inverse';oneSignal_options['notifyButton']['size']='small';oneSignal_options['notifyButton']['showCredit']=true;oneSignal_options['notifyButton']['text']={};oneSignal_options['notifyButton']['text']['tip.state.unsubscribed']='Εγγραφείτεστιςειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['text']['tip.state.subscribed']='Εγγραφήκατεμεεπιτυχίαστιςειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['text']['tip.state.blocked']='Έχετεμπλοκάρειτιςειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['text']['messe.action.subscribed']='Ευχαριστούμεγιατηνεγγραφήσας';oneSignal_options['notifyButton']['text']['messe.action.resubscribed']='Είστεεγγεγραμμένοςστιςειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['text']['messe.action.unsubscribed']='Δενθαλάβετεειδοποίησηστομέλλον';oneSignal_options['notifyButton']['text']['dialog.main.title']='ΘέλετεναλαμβάνετεειδοποιήσειςγιαόλατανέατουΠΑΟ;';oneSignal_options['notifyButton']['text']['dialog.main.button.subscribe']='Εγγραφή';oneSignal_options['notifyButton']['text']['dialog.main.button.unsubscribe']='Απεγγραφή';oneSignal_options['notifyButton']['text']['dialog.blocked.title']='ΕπιλέξτεεδώγιαναλαμβάΠαναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live Streamingνετεειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['text']['dialog.blocked.messe']='Ακολουθήστετιςοδηγίεςγιαναλαμβάνετεειδοποιήσεις';oneSignal_options['notifyButton']['colors']={};oneSignal_options['notifyButton']['offset']={};oneSignal_options['notifyButton']['offset']['bottom']='12px';oneSignal_options['notifyButton']['offset']['left']='12px';oneSignal_options['notifyButton']['offset']['right']='12px';OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i

Sitio:Παναθηναϊκός: Τελευταία νέα, ειδήσεις και Live StreamingReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado