Δημοκρατική της Ρόδου

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Δημοκρατική της Ρόδου
  • Dirección web:www.dimokratiki.gr
  • Servidor IP:159.69.137.136
  • Descripción del lugar:Η Δημοκρατική της Ρόδου είναι μια ανεξάρτητη εφημερίδα που παρέχει αντικειμενική ενημέρωση σε τοπικά, εθνικά και διεθνή θεμάτα.

nombre de dominio:www.dimokratiki.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.dimokratiki.grfluir

266

nombre de dominio:www.dimokratiki.grBueno o malo

ganar algo perder algo. llamativo buena suerte

sitio web:Δημοκρατική της ΡόδουPesos

2

sitio web:Δημοκρατική της ΡόδουIP

159.69.137.136

sitio web:Δημοκρατική της Ρόδουcontenido

ΔημοκρατικήτηςΡόδου varem_version='7.26.0'; varem_track_user=true; varem_no_track_reason=''; varExactMetricsDefaultLocations={"pe_location":":\/\/\/"}; if(typeofExactMetricsPrivacyGuardFilter==='function'){ varExactMetricsLocations=(typeofExactMetricsExcludeQuery==='object')?ExactMetricsPrivacyGuardFilter(ExactMetricsExcludeQuery):ExactMetricsPrivacyGuardFilter(ExactMetricsDefaultLocations); }else{ varExactMetricsLocations=(typeofExactMetricsExcludeQuery==='object')?ExactMetricsExcludeQuery:ExactMetricsDefaultLocations; } vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-F1VN8VN58D', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index .g{margin:0px;padding:0px;overflow:hidden;line-height:1;zoom:1;} .gimg{height:auto;} .g-col{position:relative;float:left;} .g-col:first-child{margin-left:0;} .g-col:last-child{margin-right:0;} .woocommerce-pe.g,.bbpress-wrapper.g{margin:20pxauto;clear:both;} .g-21{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:768px;height:100%;max-height:90px;} .g-38{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-39{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-40{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-41{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-42{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-43{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-44{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} .g-45{margin:0px0px0px0px;width:100%;max-width:300px;height:100%;max-height:250px;} @mediaonlyscreenand(max-width:480px){ .g-col,.g-dyn,.g-single{width:100%;margin-left:0;margin-right:0;} .woocommerce-pe.g,.bbpress-wrapper.g{margin:10pxauto;} }.ajdg_bnnrwidgets,.ajdg_grpwidgets{overflow:hidden;padding:0;}.5e5d43c98eca5,.5e5d43c98edf4{overflow:hidden;padding:0;} (function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.inmobi.com'.concat('/choice/','WLbaEcS3kSWjt','/',host,'/choice.js?t_version=V3');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]=Object.assign(args[3],{t_version:'V3'});}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTriesjQuery(document).ready(function(){if(jQuery.fn.gslider){ jQuery('.g-38').gslider({groupid:38,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-39').gslider({groupid:39,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-40').gslider({groupid:40,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-41').gslider({groupid:41,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-42').gslider({groupid:42,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-43').gslider({groupid:43,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-44').gslider({groupid:44,speed:6000,repeat_impressions:'N'}); jQuery('.g-45').gslider({groupid:45,speed:6000,repeat_impressions:'N'});}});.widget_calendar{background:#f5f5f5;}table.wp-calendar-tabletheadtd{ display:none!important;}.qc-cmp2-persistent-linkimg{ background:transparent!important;}@media(min-width:767px){.qc-cmp2-persistent-link{background-color:#e1e0e0!important;}}.enda.icon-instram:before{color:white!important;background:#cd201f!important;border-radius:10px;padding:6px;font-size:1.8rem;}.enda.social-innera:last-child{ margin-top:-2.1%}.enda.social-innera:last-child:hover.icon-instram:before{ background:#0049b7!important;} Τρίτη16Απριλίου2024 ΑρχικήΤοπικάΕιδήσειςΡεπορτάζΑθλητικάΣυνεντεύξειςΠολιτιστικά Αναζήτηση: ΤοπικέςΕιδήσεις Σελιγότεραεκλογικάτμήματαθαδιεξαχθούνοιευρωεκλογές ΤοπικέςΕιδήσεις Οροδιακόςτουρισμόςσετροχιάολικήςεπαναφοράς8211;88τσάρτερςτοΣαββατοκύριακο ΤοπικέςΕιδήσεις Αθ.Εξαδάκτυλος:ΧρειάζεταιισχυρήχρηματοδότησηγιαναγίνειελκυστικότοΕΣΥ ΤοπικέςΕιδήσεις ΠοινικήπροκαταρκτικήέρευναγιατηνδιαχείρισητωνπαράνομωνΧΑΔΑστονησίτηςΡόδου ΤοπικέςΕιδήσεις ΝόμιμεςκρίθηκανοιπερικοπέςεπιδομάτωνσευπαλλήλουςτουΔήμουΡόδου ΣελιγότεραεκλογικάτμήματαθαδιεξαχθούνοιευρωεκλογέΔημοκρατική της Ρόδους Οροδιακόςτουρισμόςσετροχιάολικήςεπαναφοράς8211;88τσάρτερςτο... Αθ.Εξαδάκτυλος:ΧρειάζεταιισχυρήχρηματοδότησηγιαναγίνειελκυστικότοΕΣΥ ΠοινικήπροκαταρκτικήέρευναγιατηνδιαχείρισητωνπαράνομωνΧΑΔΑστονησί... ΝόμιμεςκρίθηκανοιπερικοπέςεπιδομάτωνσευπαλλήλουςτουΔήμουΡόδου Ρεπορτάζ ΣτοεδώλιοοΣάββαςΠεταλάςγιαδημόσιακαιδιαδικτυακήσυκοφαντικήδυσφήμησητουΓιώργουΧατζημάρκου ΣτοεδώλιοτουΤριμελούςΠλημμελειοδικείουΡόδουκατηγορούμενοςγιαδημόσιακαιδιαδικτυακήσυκοφαντικήδυσφήμησητουπεριφερειάρχηΝοτίουΑιγαίουκ.... 16.04.2408:05 Δικάζεται43χρονοςπου«πολιορκούσε»μεσεξουαλικάμηνύματαστοfacebookμια12χρονη! Γιατην14ηΜαϊου2024έχειπροσδιοριστείηεκδίκασησεδεύτεροβαθμόυπόθεσηςμεκατηγορούμενογιαπροσβολήγενετήσιαςαξιοπρέπειαςκατ’εξακολούθησηέναν... 16.04.2408:04 Προσωρινήανάκλησητηςσυντηρητικήςκατάσχεσηςτης«PQH»στηνΚΑΪΡΑ.Ε.! ΜεαπόφασηπουεξέδωσεχθεςτοΠολυμελέςΠρωτοδικείουΡόδουέγινεδεκτότοαίτηματηςΚΑΪΡΑ.Ε.γιατηνέκδοσηπροσωρινήςπροστασίαςτηςαπόαναγκαστικά... 16.04.2408:03 Προσωρινάκρατούμενος32χρονοςκατηγορούμενοΔημοκρατική της Ρόδουςγιαδιακίνηση4,6κιλώνκάνναβηςστηΡόδο Προσωρινάκρατούμενοςκρίθηκεμετάτηναπολογίατου,μεομόφωνηαπόφασητουτακτικούΑνακριτήκαιτηςΕισαγγελέωςΥπηρεσίαςένας32χρονοςημεδαπός που... 15.04.2413:40 Περισσότερα Τοπικά Περισσότερα   ΣύλλογοςΑμεΑΡόδου:Εξαιρέσειςαπότηκαταβολήσυμμετοχήςσεπαραπεμπτικάδιαγνωστικώνεξετάσεων ΕνημερώνουμετουςσυμπολίτεςμαςΑμεΑ.ότι,σύμφωναμεενημερωτικόΔελτίοτύπουπουεξέδωσεστις15/04/2024ηΕΣΑμεΑ,έγινεδεκτή ηπαρέμβαση8211;διεκδίκησηστο άρθρο25 τουνεοψηφισθέντος... 16.04.2409:31   8220;ΤαφικόσυγκρότηματωνκλασικώνχρόνωνστηΡόδο8221;8211;Ομιλίακ.ΝίκουΧριστοδουλίδη  ΠώςένατυχαίοεύρημαστηνκαρδιάτηςσύγχρονηςπόληςτηςΡόδου,μπορείναγίνειηαφορμήγιατηνδιερεύνησηενόςαξιόλογουταφικούμνημείουμεενδιαφέροντααρχιτεκτονικάχαρακτηριστικάκαιεξίσουεντυπωσιακάκτερίσματα;... 16.04.2409:27   ΝικητιάδηςπροςΘεοχάρηστηΒουλή:«ΔώστεεπενδυτικάκίνητραγιατηνΚάλυμνο» Πίσωαπότηδημοσιονομικήσταθερότητα,κρύφτηκεουφυπουργόςΟικονομικώνΧάρηςΘεοχάρηςστηνεπίκαιρηερώτησητουΓιώργουΝικητιάδηΒουλευτήΔωδεκανήσουκαιυπεύθυνουτουΚΤΕΑνάπτυξηςτουΠΑΣΟΚΚινήματοςΑλλαγήςμεθέματην... 15.04.2419:34   Στην9ηδιεθνήδιάσκεψηγιατουςωκεανούς8220;OurOceans8221;(OOC-9),ηΠεριφέρειαΝοτίουΑιγαίου ΣεδύοθεματικάπάνελσυμμετέχουνοΠεριφερειάρχηςΓιώργοςΧατζημάρκοςκαιηΠρόεδροςΕνεργειακήςα.ε.καιΕντεταλμένηΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτωνΜάραΑντωνιάδηΣτην9ηδιεθνήδιάσκεψηγιατουςωκεανούς8220;OurOceans8221;... 15.04.2419:11   ΣύλλογοςΕθελοντώνΑιμοδοτώνΡόδου8211;ΕθελοντικήαιμοδοσίαστοΕΠΑΛΠαραδεισίου ΟΣύλλογοςΕθελοντώνΑιμοδοτώνΡόδου,πιστόςστηναρχήότιοιεξωτερικέςαιμοδοσίεςενθαρρύνουνκαικινητοποιούντονκόσμογιατημαζικήσυμμετοχήσεεθελοντικέςαιμοδοσίες,συμμετείχεστησημερινήΟΣύλλογοςΕθελοντών... 15.04.2418:07   Ανάληψηπρωτοβουλιώνγιατομεταναστευτικό8211;προσφυγικό 15.04.2416:48   +19%οιπροκρατήσειςτουLoveholidaysστηνΕλλάδα-ΠρώτοςπροορισμόςηΡόδοςμεαύξηση+14% 15.04.2416:31   2ηΣύγκλησηΕιδικήςΟμάδαςγιατηνσύνταξησχεδίουπροληπτικήςκαιοργανωμένηςαπομάκρυνσηςπολιτών 15.04.2416:20   Πραγματοποιήθηκανμειδιαίτερηεπιτυχίαη«ΑνοιχτήΗμέραΕπιστήμης038;Τέχνης»καιτο«ΜονοπάτιτηςΛογοτεχνίας»σταΕκπαιδευτήρια«ΡΟΔΙΩΝΠΑΙΔΕΙΑ» 15.04.2416:07   ΣεΚάλυμνο,ΡόδοκαιΚωοΒουλευτήςΒασίληςΑ.Υψηλάντης 15.04.2415:59   Μεεπιτυχίαολοκληρώθηκεηεκδήλωσημεθέμα8220;Σχολικήβίακαισχολικόςεκφοβισμός-Πρόληψηκαιαντιμετώπιση8221; 15.04.2413:50   ΕθελοντικήΑιμοδοσίαστηνΙαλυσό 15.04.2413:42   ΓιάννηςΠαππάς:«Είσαστεηελπίδα,πουόλοιχρειαζόμαστε» 15.04.2413:41 Ειδήσεις Περισσότερα   ΝΔ:Ηλίστατωνυποψηφίωνευρωβουλευτών-«Στείλτεμήνυμασταθερότητας»,είπεοΚ.Μητσοτάκης «Στείλτεμήνυμασταθερότηταςκαισυνέχειαςστιςευρωεκλογές»,διαμήνυσεοπρωθυπουργός, ΚυριάκοςΜητσοτάκης,στηδιάρκειατηςπαρουσίασηςτων 42υποψήφιων της ΝέαςΔημοκρατίας γιατιςΕυρωεκλογές... 15.04.2420:17   Οι35υποψήφιοιτουΣΥΡΙΖΑγιατιςΕυρωεκλογές8211;ΗΓιαννακάΑικατερίνηστοΝότιοΑιγαίο Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσετηλίστατων35υποψηφίωνπουθασυμμετάσχουνστις ευρωεκλογέςτης9ης Ιουνίου.Πρόκειταιγιατους35πρώτουςσεψήφουςμετάτηνολοκλήρωσητωνπροκριματικώνεκλογώνπουέγινανχθες,μετησυμμετοχή... 15.04.2419:28   «»τονέο5ψήφιονούμερογιακαταγγελίεςπαραβατικότηταςανηλίκων–Σελειτουργίααπό25Απριλίου ΣεδέκαημέρεςαναμένεταινατεθείσελειτουργείαηνέαυπηρεσίατηςΕλληνικήςΑστυνομίαςγιακαταΔημοκρατική της Ρόδουγγελίεςπεριστατικώννεανικήςπαραβατικότηταςκαιεπεισοδίων βίαςανήλικων.Πρόκειταιγιαέναν5ψήφιοτηλεφωνικόαριθμόπου... 15.04.2419:14   ΑποδιάρθρωσητουΕΣΥ«βλέπει»οΠανελλήνιοςΙατρικόςΣύλλογοςμετονέονομοσχέδιο Για «σοβαρέςστρεβλώσειςτωνθέσεωντουκάνειλόγοο ΠανελλήνιοςΙατρικόςΣύλλογος σχετικάμετο νοσμοσχέδιοτουυπουργείουΥγείας πουψηφίστηκετηνΠαρασκευή(12/4)στηΒουλή,εκτιμώνταςότιηδυνατότητα σεγιατρούςτουΕΣΥ... 15.04.2417:50   ΤηνΤρίτη16ΑπριλίουηαπεργίατωνδημοσιογράφωνσεόλαταΜΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΝΩΣΕΩΝΣΥΝΤΑΚΤΩΝ(ΠΟΕΣΥ)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΥΛΛΟΓΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ(ΠΟΣΠΕΡΤ)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΕΝΩΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΤΥΠΟΥΚΑΙΜΜΕ(ΠΟΕΠΤΥΜ)ΕΝΩΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΗΜΕΡΗΣΙΟΥ... 15.04.2416:01   ΑΑΔΕ:ΆνοιξεηεφαρμογήγιατροποποιητικέςδηλώσειςΕ9-Τα10βήματα 15.04.2414:15   Ανοιχτήεπιστολή8211;απάντησητουΠροέδρουτουΤΕΕπροςτονΠρόεδροτηςΚΕΔΕ 15.04.2413:51   ΜητσοτάκηςγιαΜέσηΑνατολή:«Οποιαδήποτεκλιμάκωσηθαήτανμιακαίριααπειλήγιατηνπεριφερειακήασφάλεια» 15.04.2412:19   Συνταξιούχοι:Ώρααποφάσεωνγιατιςπερικοπές13ηςκαι14ηςσύνταξης 15.04.2409:31   Έρχεταιθερμόδημοσιονομικάκαλοκαίρι:Οιημερομηνίες–κλειδιά 15.04.2409:15   ΟπλανήτηςμετοβλέμμαστηνεπόμενηκίνησητουΝετανιάχου 15.04.2409:03   Οι“θεματοφύλακες”τηςκάλπης:Ποιοιθαδιοριστούνδικαστικοίαντιπρόσωποι–Οιπροθεσμίεςενόψειευρωεκλογών 15.04.2408:38   ΚΥΣΕΑγιαΙσραήλ-Ιράν:ΗΕλλάδαζητάαυτοσυγκράτησηαπόόλεςτιςπλευρές 14.04.2420:56

Sitio:Δημοκρατική της ΡόδουReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado