Βεροιώτης

  • 2022-01-06Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Βεροιώτης
  • Dirección web:www.veriotis.gr
  • Servidor IP:142.250.68.115
  • Descripción del lugar:

nombre de dominio:www.veriotis.grValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.veriotis.grfluir

277

nombre de dominio:www.veriotis.grBueno o malo

Prosperidad y decadencia. Altibajos La buena suerte trae mala suerte

sitio web:ΒεροιώτηςPesos

1

sitio web:ΒεροιώτηςIP

142.250.68.115

sitio web:Βεροιώτηςcontenido

window._qevents=window._qevents||[];(function(){varelem=document.createElement('script');elem.src=(document.location.protocol==":"?"secure":"httpedge")+".quantserve.com/quant.js";elem.async=true;elem.type="text/jascript";varscpt=document.getElementsByTName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem,scpt);})();window._qevents.push({qacct:"p-7aWVJp7bMphv2",uid:"__INSERT_EMAIL_HERE__"});(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client:'ca-pub-',enable_pe_level_ads:true});Βεροιώτης(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto','blogger');ga('blogger.send','peview');//SupplyadspersonalizationdefaultforEEAreaders//See/go/adspersonalizationadsbygoogle=window.adsbygoogle||[];if(typeofadsbygoogle.requestNonPersonalizedAds==='undefined'){adsbygoogle.requestNonPersonalizedAds=1;}window.fbAsyncInit=function(){FB.init({appId:'',status:true,//checkloginstatuscookie:true,//enablecookiestoallowtheservertoaccessthesessionxfbml:true//parseXFBML});};(function(){vare=document.createElement('script');e.src=document.location.protocol+'//connect.facebook.net/en_US/all.js';e.async=true;document.getElementById('fb-root').appendChild(e);}());Ετικέτες"Βεροιώτικα"ΑθλητικάΑπόψειςΕκδηλώσειςΚοινωνίαΟικονομίαΠολιτικήLifestyleQuantcast(function(){varhost=window.location.hostname;varelement=document.createElement('script');varfirstScript=document.getElementsByTName('script')[0];varurl='cmp.quantcast.com'.concat('/choice/','7aWVJp7bMphv2','/',host,'/choice.js?t_version=V2');varuspTries=0;varuspTriesLimit=3;element.async=true;element.type='text/jascript';element.src=url;firstScript.parentNode.insertBefore(element,firstScript);functionmakeStub(){varTCF_LOCATOR_NAME='__tcfapiLocator';varqueue=[];varwin=window;varcmpFrame;functionaddFrame(){vardoc=win.document;varotherCMP=!!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);if(!otherCMP){if(doc.body){variframe=doc.createElement('iframe');iframe.style.cssText='display:none';iframe.name=TCF_LOCATOR_NAME;doc.body.appendChild(iframe);}else{setTimeout(addFrame,5);}}return!otherCMP;}functiontcfAPIHandler(){vargdprApplies;varargs=arguments;if(!args.length){returnqueue;}elseif(args[0]==='setGdprApplies'){if(args.length>3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]=Object.assign(args[3],{t_version:'V2'});}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTriesΉρθαντακορυφαίαΙταλικάτσουρέκιαστοΚαφεκοπτείο171;Ηλιάδη187;-ΣοκολατένιααυγάμεδώροέκπληξηΕσύδοκίμασεςταδιάσημα171;Κολόμπα187;;ΛίγεςεβδομάδεςμαςχωρίζουναπότοΠάσχατου2024καιτοΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202411:12:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterest171;Σοκ187;στηνΗμαθία:Έπεσεαπόανυψωτικόμηχάνημακαισκοτώθηκε!ΤραγικόεργατικόατύχημασημειώθηκετομεσημέριτηςΔευτέρας15Απριλίουσε160;ΣυνεταιριστικήΜονάδατηςΝάουσας.ΣύμφωναμεΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202410:26:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣύγκρουσηαυτοκινήτωνστηνέξοδοτηςΝάουσαςΤροχαίοατύχημασημειώθηκενωρίςτοπρωίτηςΤρίτης16ΑπριλίουστηνέξοδοτηςΝάουσας.Όπωςαναφέρειτοinaoussa.gr,160;δυοοχήματαΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202410:15:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΒιωματικέςσυναντήσειςαποδοχήςτουΑυτισμούτηςΜΑμΑσεσχολείατηςΒέροιαςΣταπλαίσιατωνεπισκέψεωντηςΜ.Α.μ.Α.σεσχολείαΠρωτοβάθμιαςκαιΔευτεροβάθμιαςεκπαίδευσηςμεσκοπότηνενημέρωσηκαιΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202410:15:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΙχθυοπωλείοΤερτιβανίδη:Ολόφρεσκαψάρια,νωπάκαιψημέναΤηλέφωνοπαραγγελιών:61ΤηνΤρίτηηΒέροιαπαραδοσιακάτρώειψάρικαιτοιχθυοπωλείοΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202409:36:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣεμινάριοστο10οΔημοτικόμεθέμα:171;Σχέσειςσχολείου-οικογένειας187;ΣταπλαίσιατηςενδοσχολικήςεπιμόρφωσηςπραγματοποιήθηκετηΔευτέρα(8/4)στις18.00στοαμφιθέατροτου10ουΔημοτικούΣχολείουΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202409:00:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΗΑντιδήμαρχοςΝάουσαςΆνναΒασιλειάδουεπισκέφθηκετηνFreskonΤηνέκθεσηFreskon2024,ηοποίααποτελείσημείοαναφοράςγιατονκλάδοτωνφρούτωνκαιλαχανικώνσεόλητηνΕυρώπηείχετηνευκαιρίαΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202408:30:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΠαρέμβασητουΕπιμελητηρίουστονΑυγενάκηγιατιςαπεργίεςτωνΓεωπόνωνΕπιστολή-παρέμβασηπροςτονΥπουργόΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμωνκ.ΑυγενάκηΛευτέρηαπέστειλετοΕπιμελητήριοΗμαθίας,Διαβάστετησυνέχεια@4/16/202408:00:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterest171;Βροχή187;κατασχέσεωντραπεζικώνλογαριασμώνγιαχρέηστηνεφορίαΜπαράζκατασχέσεωνσετραπεζικούςλογαριασμούς,μισθούς,ενοίκιαέχειεξαπολύσειηΑΑΔΕγιαναεισπράξειμέροςτωνληξιπρόθεσμωνΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202407:30:00π.μ.1σχόλιο:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΓενικήΣυνέλευσηστοΛύκειοΕλληνίδωνΣύμφωναμετοάρθρο8τουκαταστατικούτουΛυκείουτωνΕλληνίδωνΒέροιας,καλούνταιταμέλησεTακτικήΓενικήΕκλογοαπολογιστικήΔιαβάστετησυνέχεια@4/16/202407:00:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestToσυγκινητικόαντίοτηςΜάγδαςΠένσουστοΓιάννηΦέρτηΜετοδικότηςξεχωριστότρόπο,αποχαιρέτισετονσπουδαίοηθοποιόΓιάννηΦέρτη,ηΜάγδαΠένσου.ΗΒεροιώτισσααριστούχοςαπόφοιτηΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202411:00:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterest171;ΚαμένηΓη187;:Ένατραγούδιγιατους21ΜαθητέςτουΜακροχωρίουΠέρασαν21χρόνιααπότηνημέραπου21μαθητέςέχασαντηζωήτουςσεένατρομακτικότροχαίοεπιστρέφονταςαπόσχολικήεκδρομή.Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202410:00:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΔείτεLIVEτησημερινήεκπομπή171;Στο8230;Μαντρί187;ΓΙΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕΑΠΟΚΙΝΗΤΟΠΑΤΗΣΤΕΕΔΩ@4/15/202409:02:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΙΧ171;έφυγε187;σεχωράφιστηνΗμαθία-ΣτοΝοσοκομείοονεαρόςοδηγόςΤροχαίοατύχημασημειώθηκετομεσημέριτηςΔευτέρας15Απριλίου2024στηνΗμαθία,μετραυματίαέναννεαρόοδηγόηλικίαςπερίπου22ετών.Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202408:04:00μ.μ.6σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΜνημόσυναπουθατελεστούντοΣαββατοκύριακοΟιοικογένειεςτωνκεκοιμημένων,παρακαλούντουςσΒεροιώτηςυγγενείς,καιτουςφίλους,όπωςπροσέλθουνστουςΙερούςΝαούς,προκειμένουναΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202407:58:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΕπίσκεψητουΚΔΑΠΔήμουΝάουσαςστηνπαρουσίασητουβιβλίου171;ΗάνοιξητηςνεράιδαςΛιλά187;ΤοαπόγευματηςΤετάρτης,10Απριλίου,τοΚΔΑΠΔήμουΝάουσαςπαρευρέθηκεστηνπαρουσίασηβιβλίου171;ΗάνοιξητηςνεράιδαςΛιλά187;τηςΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202407:30:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestOBεροιώτηςπουέριξεμπινελίκιαστονΡαπτόπουλο-ΗοργισμένηαπάντησητουδημοσιογράφουΜ39;έναπολύπερίεργοτηλεφώνημαέκλεισετηνχθεσινήιντερνετικήεκπομπήτου171;Μαρμίτα187;οΚωστήςΡαπτόπουλος.160;Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202406:00:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΠανελλαδικήδιάκρισηγιατο3οΓυμνάσιο2ηΠανελλήνιαθέσηγιατο3οΓυμνάσιοΒέροιαςστονΠανελλήνιοΔιαγωνισμόΓυμνασίωνστηνΚάρπα160;171;KIDSSELIVES-ΤαΠαιδιάΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202405:30:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterest28χρονοςστηνΑλεξάνδρειαέκρυβεχασίςκάτωαπότοκάθισματουαυτοκινήτουτουΣτησύλληψηενός28χρονουημεδαπούάνδραστηνΑλεξάνδρεια,προχώρησαντομεσημέριτουΣαββάτου13Απριλίου2024οιΑστυνομικοίΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202404:11:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΜπαρτζώκαςαπόFreskon:171;ΧτύπησεκαιφέτοςδυνατάηκαρδιάτηςπαραγωγικήςΗμαθίας187;ΟΤάσοςΜπαρτζώκαςεπισκέφτηκεταπερίπτερατηςΗμαθίαςστηFreskonκαιβρέθηκεμαζίμετουςΗμαθιώτεςπουανέδειξανγιαάλλημίαΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202403:30:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΕπιχείρησαννα171;ανοίξουν187;ψητοπωλείοταξημερώματαστηΒέροιαΟιδιαρρήκτεςσυνελλήφθησανεπ39;αυτοφώρωαπότηνΟΠΚΕΈναψητοπωλείοστηΒέροιαέβαλανστομάτιδύοδιαρρήκτες,έναςΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202403:19:00μ.μ.3σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΜεεπιτυχίαολοκληρώθηκετο4οΠαιδαγωγικόΣυνέδριοστηΝάουσαΤηνΠαρασκευή12ΑπριλίουκαιτοΣάββατο13Απριλίου2024πραγματοποιήθηκεαπότηΔιεύθυνσηΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202402:41:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΟΠρόεδροςτηςΑΕΑλεξάνδρειας,ΤάκηςΠαπαδόπουλος,καλεσμένος171;Στο8230;Μαντρί187;ΟπρωταθλητήςΗμαθίας,ΤάκηςΠαπαδόπουλος,θαείναιομεγάλοςκαλεσμένοςτηςσημερινής,15Απριλίου,εκπομπής171;Στο8230;Μαντρί187;πουθαΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202402:07:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΔυναμικήΒεροιώτικηπαρουσίαστονΜαραθώνιοτηςΚρακοβίαςΣτον21οΜαραθώνιοτηςΚρακοβίαςσυμμετείχανοιΒεροιώτεςδρομείςΤάκηςΚελεπούρης,ΚώσταςΚωστόπουλος,ΔημήτρηςΚελεπούρηςκαιΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202401:35:00μ.μ.1σχόλιο:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΠΑΣΧΑ-ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ8230;οικαλύτερεςεπιλογέςbyPikefiTrel!ΤοPikefiTrelέχειπροσφορέςκαιπακέταεκδρομώναπόόλαταμεγάλαπρακτορείασεΘεσσαλονίκηκαιΑθήναόπωςMentorTrel,AthosΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202401:07:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣεδίωρηστάσηεργασίαςπροχώρησανοιδικαστικοίυπάλληλοιΣεδίωρηδιακοπήεργασιώνπροχώρησετοπρωίτηςΔευτέρας15Απριλίου2024οΣύλλογοςΔικαστικώνΥπαλλήλωνΠρωτοδικείουΒέροιας.Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202412:31:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΑπεργούνοιΝοσοκομειακοίΓιατροίΗμαθίαςΠοιαείναιτααιτήματάτουςΗΕ.Ι.Ν.Κ.Υ.Ν.Η.(ΈνωσηΙατρώνΝοσοκομείωνκαιΚέντρωνΥγείαςΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202412:11:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΝέαΑριστεράΗμαθίας:ΠολιτικήαπανθρωπιάςγιατοΕΣΥΔριμύτατηκριτικήστηνΚυβέρνησητουΚυριάκουΜητσοτάκηεξαπέλυσεηΝέαΑριστεράΗμαθίας.Μεανακοίνωσήτης,εκφράζειτηνκάθετηΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202411:51:00π.μ.2σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΑποκλείστηκεοΝτουμανόπουλοςΜεδύοήττεςσεισάριθμαπαιχνίδια,αποχαιρέτησετοWorldBocciaChallenger,Zreb2024οΝίκοςΝτουμανοπουλοςτου171;ΕνΣώματιΥγιεί187;.Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202411:38:00π.μ.1σχόλιο:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΤαξίδεψεστηνεποχήτουρεμπέτικουηΒέροια-Φοβερήη171;ΡόζαΕσκενάζυ187;Απέσπασεπολύκαλέςκριτικές160;-ΜιαγυναίκαπουάλλαξετηνκοινωνίακαιτονπολιτισμόΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202410:57:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΤαΖώδιατηςεβδομάδας(15/4-21/4)Τύχη-Έρωτας-ΧρήμαΟΠλούτωναςστουςΟίκουςτουατομικούγενέθλιουχάρτηαποτελείένανΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202410:02:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣυνελήφθησανΗμαθιώτεςμαθητέςπουείχανπάειεκδρομήσταΓιάννενα-ΑπώθησανκαιγρονθοκόπησαναστυνομικόΑναστάτωσηπροκάλεσανσταΓιάννεναμαθητέςΛυκείουαπότηνΑλεξάνδρειαΗμαθίαςστοπλαίσιοεκδρομής,ηοποίαέληξεμεσυλλήψεις.Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202410:01:00π.μ.11σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΗ171;roPhoenix187;ζητάΜηχανικόΠεριβάλλοντοςΗεταιρίαROPHOENIXABEEαναζητάΜηχανικόΠεριβάλλοντοςγιαμόνιμηαπασχόλησησεθέσηυποστήριξηςκαικαταγραφήςτουβιολογικούΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202409:51:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΙδιοκτήτηςαλόγουστηΒέροιακαταδικάστηκεγιακακοποίησητουζώουToυποσιτισμένοάλογοτουμετοόνομαΣοφίαείχεβρεθείσωριασμένοστοέδαφοςμετιςοπλέςτουσχεδόνξεκομμένεςαπόΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202409:49:00π.μ.3σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΟκαιρόςτηςεβδομάδαςσεΒέροια-Νάουσα-Αλεξάνδρεια(15/4-21/4)(Πίνακες)ΚαιρόμετρειςεποχέςθαέχουμεαυτήτηνεβδομάδαστηνΗμαθία.Έρχονταιβροχέςκαιπτώσητηςθερμοκρασίας.Πιοαναλυτικά:Διαβάστετησυνέχεια@4/15/202409:26:00π.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΔιακοπέςρεύματοςσεπεριοχέςτηςΗμαθίας-Δείτεπούκαιπότε(πίνακας)HΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.στοπλαίσιοτωνπρογραμματισμένωνέργωνσυντήρησηςτουδικτύουδιανομήςΗλεκτρικήςΕνέργειας,ανακοίνωσεπροσωρινέςΔιαβάστετησυνέχεια@4/15/202408:36:00π.μ.2σχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestNα'τοι-Nα'τοιοιπρωταθλητές!ΞέφρενοιπανηγυρισμοίστηνΑλεξάνδρεια,μετηντοπικήομάδανακατακτάπανηγυρικάτοπρωτάθληματηςΑ8217;ΕΠΣΗμαθίαςκαιναΔιαβάστετησυνέχεια@4/14/202411:31:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣτηνκoρυφήΠροφήτηςΗλίας1.808μ.μετουςΟρειβάτεςΒέροιαςΓράφειοΝικόλαοςΤσιαμούραςΤοόροςΒοϊοείναιβουνότηςΔυτικήςΜακεδονίαςκαικαταλαμβάνειτοΔιαβάστετησυνέχεια@4/14/202411:12:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΣτηFreskonοΤσαβδαρίδης:171;ΠερήφανοιγιαταπροϊόντατηςΗμαθίας187;TηΔιεθνήΈκθεσηΦρέσκωνΦρούτωνκαιΛαχανικών,Freskon2024,πουδιεξήχθηστοΔιεθνέςΕκθεσιακόκαιΣυνεδριακόΚέντροΘεσσαλονίκηςΔιαβάστετησυνέχεια@4/14/202410:00:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterest1οςσκόρερτηςNationalLeue1οΔάνηςΕλευθεριάδηςΤηνεξαιρετικήπορείατουΦίλιππουΒέροιαςστον3οόμιλοτηςNationalLeue1σφράγισεο8220;μπομπέρ8221;τηςομάδαςμαςΔάνηςΕλευθεριάδηςπουΔιαβάστετησυνέχεια@4/14/202409:30:00μ.μ.Δενυπάρχουνσχόλια:ΑποστολήμεμήνυμαηλεκτρονικούταχυδρομείουBlogThis!ΜοιραστείτετοστοTwitterΜοιραστείτετοστοFacebookΚοινοποίησηστοPinterestΠαλαιότερεςαναρτήσειςΑρχικήσελίδαΕγγραφήσε:Αναρτήσεις(Atom)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});ΔΕΙΤΕΕΠΙΣΗΣ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ171;Έφυγε187;έναςσπουδαίοςγιατρόςτηςΒέροιαςΈφυγεαπότηνζωήσεηλικία88χρονώνοΔημοσθένηςΚαρατζόγλου.Οεκλιπώνταξίδεψεγιατην171;ΓειτονιάτωνΑγγέλων187;,βυθίζονταςστηνΗμαθία:ΙΧέσπασετηνπερίφραξηκαι171;μπήκε187;σεαυλήμονοκατοικίαςOοδηγόςτουοχήματοςμεταφέρθηκεμεασθενοφόροστοΝοσοκομείοΒέροιας171;ΤουςΑΓΓΕΛΟΥΣδεντουςξεχνάμεΠΟΤΕ187;-Λαοθάλασσαστον6οδρόμο21μαθητώντουΜακροχωρίου(150φωτογραφίες+video)ΓιαακόμημίαχρονιάτοΜακροχώριτίμησετημνήμητων21αδικοχαμένωνμαθητώντωνΤεμπών,πραγματοποιώνταςγιαέκτηφοράΙΧ171;έφυγε187;σεχωράφιστηνΗμαθία-ΣτοΝοσοκομείοονεαρόςοδηγόςΤροχαίοατύχημασημειώθηκετομεσημέριτηςΔευτέρας15Απριλίου2024στηνΗμαθία,μετραυματίαέναννεαρόοδηγόηλικίαςπερίπου22ετών.Η171;Bastounisstore187;επέστρεψεσενέουπερσύγχρονοκατάστημαστηΒέροια!ΕπίτηςοδούΘεσσαλονίκης121160;Μεστρατηγικήπουέχειστόχοτηνάμεσηεξυπηρέτησητουπελάτη,171;ΚαλόΠαράδεισογιατρέμας187;:ΟιΒεροιώτεςαποχαιρετούντοναγαπημένοπαιδίατρο!171;Βροχή187;τασχόλιασταsocialmediaΉτανέναςυπέροχοςεπιστήμονας.ΈναςσπουδαίοςγιατρόςπουΣυνελήφθησανΗμαθιώτεςμαθητέςπουείχανπάειεκδρομήσταΓιάννενα-ΑπώθησανκαιγρονθοκόπησαναστυνομικόΑναστάτωσηπροκάλεσανσταΓιάννεναμαθητέςΛυκείουαπότηνΑλεξάνδρειαΗμαθίαςστοπλαίσιοεκδρομής,ηοποίαέληξεμεσυλλήψεις.Ακούςμουσικήστοαυτοκίνητο:ΠότεσουπαίρνουντοδίπλωμακαιποιοείναιτοπρόστιμοΟσυνδυασμόςμουσικήςκαιοδήγησηςστηναγαπημένημαςδιαδρομήείναιαρκετάταιριαστός,αλλάοΚ.Ο.Κ.προβλέπειπρόστιμογιαεκείνουςΕπιχείρησαννα171;ανοίξουν187;ψητοπωλείοταξημερώματαστηΒέροιαΟιδιαρρήκτεςσυνελλήφθησανεπ39;αυτοφώρωαπότηνΟΠΚΕΈναψητοπωλείοστηΒέροιαέβαλανστομάτιδύοδιαρρήκτες,έναςΔιακοπέςρεύματοςσεπεριοχέςτηςΗμαθίας-Δείτεπούκαιπότε(πίνακας)HΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.στοπλαίσιοτωνπρογραμματισμένωνέργωνσυντήρησηςτουδικτύουδιανομήςΗλεκτρικήςΕνέργειας,ανακοίνωσεπροσωρινές(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});FOLLOWUSTranslatefunctiongoogleTranslateElementInit(){newgoogle.translate.TranslateElement({peLangue:'el',autoDisplay:'true',layout:google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE},'google_translate_element');}Επικοινωνία/ΌροιχρήσηςΔιαβαστεαναλυτικάεδώ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});ΟΚΑΙΡΟΣΣΤΗΝΗΜΑΘΙΑLIKEUSONFACEBOOK!!!ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ171;Έφυγε187;έναςσπουδαίοςγιατρόςτηςΒέροιαςΈφυγεαπότηνζωήσεηλικία88χρονώνοΔημοσθένηςΚαρατζόγλου.Οεκλιπώνταξίδεψεγιατην171;ΓειτονιάτωνΑγγέλων187;,βυθίζονταςστηνΗμαθία:ΙΧέσπασετηνπερίφραξηκαι171;μπήκε187;σεαυλήμονοκατοικίαςOοδηγόςτουοχήματοςμεταφέρθηκεμεασθενοφόροστοΝοσοκομείοΒέροιας171;ΤουςΑΓΓΕΛΟΥΣδεντουςξεχνάμεΠΟΤΕ187;-Λαοθάλασσαστον6οδρόμο21μαθητώντουΜακροχωρίου(150φωτογραφίες+video)ΓιαακόμημίαχρονιάτοΜακροχώριτίμησετημνήμητων21αδικοχαμένωνμαθητώντωνΤεμπών,πραγματοποιώνταςγιαέκτηφοράΙΧ171;έφυγε187;σεχωράφιστηνΗμαθία-ΣτοΝοσοκομείοονεαρόςοδηγόςΤροχαίοατύχημασημειώθηκετομεσημέριτηςΔευτέρας15Απριλίου2024στηνΗμαθία,μετραυματίαέναννεαρόοδηγόηλικίαςπερίπου22ετών.Η171;Bastounisstore187;επέστρεψεσενέουπερσύγχρονοκατάστημαστηΒέροια!ΕΒεροιώτηςπίτηςοδούΘεσσαλονίκης121160;Μεστρατηγικήπουέχειστόχοτηνάμεσηεξυπηρέτησητουπελάτη,171;ΚαλόΠαράδεισογιατρέμας187;:ΟιΒεροιώτεςαποχαιρετούντοναγαπημένοπαιδίατρο!171;Βροχή187;τασχόλιασταsocialmediaΉτανέναςυπέροχοςεπιστήμονας.ΈναςσπουδαίοςγιατρόςπουΣυνελήφθησανΗμαθιώτεςμαθητέςπουείχανπάειεκδρομήσταΓιάννενα-ΑπώθησανκαιγρονθοκόπησαναστυνομικόΑναστάτωσηπροκάλεσανσταΓιάννεναμαθητέςΛυκείουαπότηνΑλεξάνδρειαΗμαθίαςστοπλαίσιοεκδρομής,ηοποίαέληξεμεσυλλήψεις.Ακούςμουσικήστοαυτοκίνητο:ΠότεσουπαίρνουντοδίπλωμακαιποιοείναιτοπρόστιμοΟσυνδυασμόςμουσικήςκαιοδήγησηςστηναγαπημένημαςδιαδρομήείναιαρκετάταιριαστός,αλλάοΚ.Ο.Κ.προβλέπειπρόστιμογιαεκείνουςΕπιχείρησαννα171;ανοίξουν187;ψητοπωλείοταξημερώματαστηΒέροιαΟιδιαρρήκτεςσυνελλήφθησανεπ39;αυτοφώρωαπότηνΟΠΚΕΈναψητοπωλείοστηΒέροιαέβαλανστομάτιδύοδιαρρήκτες,έναςΔιακοπέςρεύματοςσεπεριοχέςτηςΗμαθίας-Δείτεπούκαιπότε(πίνακας)HΔΕΔΔΗΕΑ.Ε.στοπλαίσιοτωνπρογραμματισμένωνέργωνσυντήρησηςτουδικτύουδιανομήςΗλεκτρικήςΕνέργειας,ανακοίνωσεπροσωρινές"Βεροιώτικα"ΑθλητικάΑπόψειςΕκδηλώσειςΚοινωνίαΟικονομίαΠολιτικήLifestyle(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});.abtlikebox{background:url("4.bp.blogspot.com/-mMtB2ANqowQ/T6es-PuSR2I/AAAAAAAAAjM/LDamrUnMJJc/s320/fb1-right.png")no-repeatscrollleftcentertransparent!important;float:left;height:215px;padding:05px046px;width:300px;z-index:9;position:fixed;right:-305px;top:30%;}.abtlikeboxdiv{padding:0;margin-right:-8px;border:4pxsolid#3b5998;background:#fafafa;}.abtlikeboxspan{bottom:4px;font:8px"lucidagrande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;position:absolute;right:6px;text-align:right;z-index:;}.abtlikeboxspana{color:gray;text-decoration:none;}.abtlikeboxspana:hover{text-decoration:underline;}}constposts=document.querySelectorAll('.post');if(posts.length>0){posts.forEach(post=>{constentryTitle=post.querySelector('h3.entry-titlea');constseparatorLink=post.querySelector('.post-body.separatora');if(entryTitle&&separatorLink){separatorLink.href=entryTitle.href;}});}//window._qevents=window._qevents||[];(function(){varelem=document.createElement('script');elem.src=(document.location.protocol==":"?"secure":"httpedge")+".quantserve.com/quant.js";elem.async=true;elem.type="text/jascript";varscpt=document.getElementsByTName('script')[0];scpt.parentNode.insertBefore(elem,scpt);})();window._qevents.push({qacct:"p-7aWVJp7bMphv2",uid:"__INSERT_EMAIL_HERE__"});ΑπότοBlogger.window.setTimeout(function(){document.body.className=document.body.className.replace('loading','');},10);document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(event){window.cookieChoices&&cookieChoices.showCookieConsentBar&&cookieChoices.showCookieConsentBar((window.cookieOptions&&cookieOptions.msg)||'ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservicesandtoanalyzetraffic.YourIPaddressanduser-entaresharedwithGooglealongwithperformanceandsecuritymetricstoensurequalityofservice,generateusestatistics,andtodetectandaddressabuse.',(window.cookieOptions&&cookieOptions.close)||'Gotit',(window.cookieOptions&&cookieOptions.learn)||'LearnMore',(window.cookieOptions&&cookieOptions.link)||'/go/blogspot-cookies');});window['__wt']='AOuZoY7cxL0NEPOd9cIpP0IG8019bYnxqQ:87';_WidgetManer._Init('///rearrange?blogID\x3d','///','');_WidgetManer._SetDataContext([{'name':'blog','data':{'blogId':'','title':'\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2','url':'/','canonicalUrl':'/','homepeUrl':'/','searchUrl':'/search','canonicalHomepeUrl':'/','blogspotFiconUrl':'/ficon.ico','bloggerUrl':'','hasCustomDomain':true,'':true,'enabledCommentProfileImes':true,'gPlusViewType':'FILTERED_POSTMOD','adultContent':false,'analyticsAccountNumber':'UA--1','encoding':'UTF-8','locale':'el','localeUnderscoreDelimited':'el','langueDirection':'ltr','isPrivate':false,'isMobile':false,'isMobileRequest':false,'mobileClass':'','isPrivateBlog':false,'isDynamicViewsailable':true,'feedLinks':'\x3clinkrel\x3d\x22alternate\x22type\x3d\x22application/atom+xml\x22title\x3d\x22\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2-Atom\x22href\x3d\x22/feeds/posts/default\x22/\x3e\n\x3clinkrel\x3d\x22alternate\x22type\x3d\x22application/rss+xml\x22title\x3d\x22\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2-RSS\x22href\x3d\x22/feeds/posts/default?alt\x3drss\x22/\x3e\n\x3clinkrel\x3d\x22service.post\x22type\x3d\x22application/atom+xml\x22title\x3d\x22\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2-Atom\x22href\x3d\x22/feeds//posts/default\x22/\x3e\n','meT':'','adsenseClientId':'ca-pub-','adsenseHostId':'ca-host-pub-','adsenseHasAds':false,'adsenseAutoAds':false,'boqCommentIframeForm':true,'loginRedirectParam':'','view':'','dynamicViewsCommentsSrc':'///dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js','dynamicViewsScriptSrc':'///dynamicviews/e622e3273','plusOneApiSrc':'apis.google.com/js/platform.js','disableGComments':true,'interstitialAccepted':false,'sharing':{'platforms':[{'name':'\u039b\u03ae\u03c8\u03b7\u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03ad\u03c3\u03bc\u03bf\u03c5','key':'link','shareMesse':'\u039b\u03ae\u03c8\u03b7\u03c3\u03c5\u03bd\u03b4\u03ad\u03c3\u03bc\u03bf\u03c5','target':''},{'name':'Facebook','key':'facebook','shareMesse':'\u039a\u03bf\u03b9\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7\u03c3\u03c4\u03bfFacebook','target':'facebook'},{'name':'BlogThis!','key':'blogThis','shareMesse':'BlogThis!','target':'blog'},{'name':'Twitter','key':'twitter','shareMesse':'\u039a\u03bf\u03b9\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7\u03c3\u03c4\u03bfTwitter','target':'twitter'},{'name':'Pinterest','key':'pinterest','shareMesse':'\u039a\u03bf\u03b9\u03bd\u03bf\u03c0\u03bf\u03af\u03b7\u03c3\u03b7\u03c3\u03c4\u03bfPinterest','target':'pinterest'},{'name':'\u0397\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b1\u03c7\u03c5\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03b5\u03af\u03bf','key':'email','shareMesse':'\u0397\u03bb\u03b5\u03ba\u03c4\u03c1\u03bf\u03bd\u03b9\u03ba\u03cc\u03c4\u03b1\u03c7\u03c5\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03b5\u03af\u03bf','target':'email'}],'disableGooglePlus':true,'googlePlusShareButtonWidth':0,'googlePlusBootstrap':'\x3cscripttype\x3d\x22text/jascript\x22\x3ewindow.___gcfg\x3d{\x27lang\x27:\x27el\x27};\x3c/script\x3e'},'hasCustomJumpLinkMesse':true,'jumpLinkMesse':'\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5\u03c4\u03b7\u03c3\u03c5\u03bd\u03ad\u03c7\u03b5\u03b9\u03b1','peType':'index','peName':'','peTitle':'\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2','metaDescription':'\u0395\u03b9\u03b4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2\x26\u03bd\u03ad\u03b1\u03b1\u03c0\u03cc\u0392\u03ad\u03c1\u03bf\u03b9\u03b1,\u039d\u03ac\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1,\u0391\u03bb\u03b5\u03be\u03ac\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1,\u0397\u03bc\u03b1\u03b8\u03af\u03b1,\u039a\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1'}},{'name':'features','data':{}},{'name':'messes','data':{'edit':'\u0395\u03c0\u03b5\u03be\u03b5\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1','linkCopiedToClipboard':'\u039f\u03c3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03bc\u03bf\u03c2\u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03ba\u03b5\u03c3\u03c4\u03bf\u03c0\u03c1\u03cc\u03c7\u03b5\u03b9\u03c1\u03bf!','ok':'\u039f\u039a','postLink':'\u03a3\u03cd\u03bd\u03b4\u03b5\u03c3\u03bc\u03bf\u03c2\u03b1\u03bd\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2'}},{'name':'template','data':{'name':'custom','localizedName':'\u03a0\u03c1\u03bf\u03c3\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03c3\u03bc\u03ad\u03bd\u03bf','isResponsive':false,'isAlternateRendering':false,'isCustom':true}},{'name':'view','data':{'classic':{'name':'classic','url':'?view\x3dclassic'},'flipcard':{'name':'flipcard','url':'?view\x3dflipcard'},'mazine':{'name':'mazine','url':'?view\x3dmazine'},'mosaic':{'name':'mosaic','url':'?view\x3dmosaic'},'sidebar':{'name':'sidebar','url':'?view\x3dsidebar'},'snapshot':{'name':'snapshot','url':'?view\x3dsnapshot'},'timeslide':{'name':'timeslide','url':'?view\x3dtimeslide'},'isMobile':false,'title':'\u0392\u03b5\u03c1\u03bf\u03b9\u03ce\u03c4\u03b7\u03c2','description':'\u0395\u03b9\u03b4\u03ae\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2\x26\u03bd\u03ad\u03b1\u03b1\u03c0\u03cc\u0392\u03ad\u03c1\u03bf\u03b9\u03b1,\u039d\u03ac\u03bf\u03c5\u03c3\u03b1,\u0391\u03bb\u03b5\u03be\u03ac\u03bd\u03b4\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1,\u0397\u03bc\u03b1\u03b8\u03af\u03b1,\u039a\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae\u039c\u03b1\u03ba\u03b5\u03b4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1','url':'/','type':'feed','isSingleItem':false,'isMultipleItems':true,'isError':false,'isPe':false,'isPost':false,'isHomepe':true,'isArchive':false,'isLabelSearch':false}}]);_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML44','header',document.getElementById('HTML44'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HeaderView',new_WidgetInfo('Header1','header',document.getElementById('Header1'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_LabelView',new_WidgetInfo('Label1','crosscol',document.getElementById('Label1'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML57','crosscol-overflow',document.getElementById('HTML57'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML36','crosscol-overflow',document.getElementById('HTML36'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML13','crosscol-overflow',document.getElementById('HTML13'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML11','crosscol-overflow',document.getElementById('HTML11'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML14','main',document.getElementById('HTML14'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML22','main',document.getElementById('HTML22'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML42','main',document.getElementById('HTML42'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_BlogView',new_WidgetInfo('Blog1','main',document.getElementById('Blog1'),{'cmtInteractionsEnabled':false,'lightboxEnabled':true,'lightboxModuleUrl':'/static/v1/jsbin/4-lbx__el.js','lightboxCssUrl':'/static/v1/v-css/-lightbox_bundle.css'},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML69','main',document.getElementById('HTML69'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML32','main',document.getElementById('HTML32'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_PopularPostsView',new_WidgetInfo('PopularPosts2','main',document.getElementById('PopularPosts2'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML70','main',document.getElementById('HTML70'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML27','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML27'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML46','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML46'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML1','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML1'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML53','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML53'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML71','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML71'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML58','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML58'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML49','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML49'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML54','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML54'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML45','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML45'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML26','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML26'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML15','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML15'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML18','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML18'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML21','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML21'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML65','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML65'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML61','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML61'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML7','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML7'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML33','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML33'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_TranslateView',new_WidgetInfo('Translate1','sidebar-left-1',document.getElementById('Translate1'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML62','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML62'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML48','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML48'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_TextView',new_WidgetInfo('Text2','sidebar-left-1',document.getElementById('Text2'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML8','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML8'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML60','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML60'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML66','sidebar-left-1',document.getElementById('HTML66'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML43','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML43'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML40','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML40'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML28','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML28'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML25','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML25'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML9','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML9'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML23','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML23'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML47','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML47'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML39','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML39'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML6','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML6'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML35','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML35'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML56','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML56'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML52','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML52'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML5','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML5'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML24','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML24'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML16','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML16'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML41','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML41'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML31','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML31'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML34','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML34'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML68','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML68'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML3','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML3'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML2','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML2'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML10','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML10'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML29','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML29'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_PopularPostsView',new_WidgetInfo('PopularPosts1','sidebar-right-1',document.getElementById('PopularPosts1'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML5Βεροιώτης0','sidebar-right-1',document.getElementById('HTML50'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_LabelView',new_WidgetInfo('Label2','footer-1',document.getElementById('Label2'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML67','footer-1',document.getElementById('HTML67'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML4','footer-2-1',document.getElementById('HTML4'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML38','footer-2-2',document.getElementById('HTML38'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML17','footer-2-2',document.getElementById('HTML17'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML55','footer-2-2',document.getElementById('HTML55'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_HTMLView',new_WidgetInfo('HTML51','footer-2-2',document.getElementById('HTML51'),{},'displayModeFull'));_WidgetManer._RegisterWidget('_AttributionView',new_WidgetInfo('Attribution1','footer-3',document.getElementById('Attribution1'),{},'displayModeFull'));jQuery(document).ready(function(){jQuery('.abtlikebox').hover(function(){jQuery(this).stop().animate({right:'0'},'medium');},function(){jQuery(this).stop().animate({right:'-305'},'medium');},500);});.flex-containera:active,.flexslidera:active,.flex-containera:focus,.flexslidera:focus{outline:none;}.slides,.flex-control-n,.flex-direction-n{margin:0;padding:0;list-style:none;}/*FlexSliderNecessaryStyles*********************************/.flexsliderli{border:0none!important;padding:0!important;text-indent:0!important;margin-bottom:0!important;}.flexslider{margin:0;padding:0;}.flexslider.slides>li{display:none;-webkit-backface-visibility:hidden;}#flex-slider_html9900{overflow:hidden;position:relative;min-height:200px;height:220px;width:300px;padding-bottom:4px;}/*HidetheslidesbeforetheJSisloaded.oidsimejumping*/.flexslider.slidesimg{width:100%;display:block;}.flexslider.slides,.flexslider.slidesimg,.flex-direction-n{margin:0!important;padding:0!important;}.flex-pauseplayspan{text-transform:capitalize;}/*Clearfixforthe.slideselement*/.slides:after{content:"\0020";display:block;clear:both;visibility:hidden;line-height:0;height:0;}html[xmlns].slides{display:block;}*html.slides{height:1%;}/*NoJaScriptFallback*//*Ifyouarenotusinganotherscript,suchasModernizr,makesureyou*includejsthateliminatesthisclassonpeload*/.no-js.slides>li:first-child{display:block;}/*FlexSliderDefaultTheme*********************************/.flexslider{margin:000px;background:#fff;position:relative;zoom:1;}.flex-viewport{max-height:2000px;-webkit-transition:all1sease;-moz-transition:all1sease;-o-transition:all1sease;transition:all1sease;}.loading.flex-viewport{max-height:300px;}.flexslider.slides{zoom:1;}.carouselli{margin-right:5px;}/*DirectionN*/.flex-direction-n{*height:0;}.flex-direction-na{text-decoration:none;display:block;width:40px;height:45px;margin:-20px00;position:absolute;top:50%;z-index:10;overflow:hidden;opacity:0;cursor:pointer;color:rgba(0,0,0,0.8);text-shadow:1px1px0rgba(255,255,255,0.3);-webkit-transition:all.3sease;-moz-transition:all.3sease;transition:all.3sease;}.flex-direction-n.flex-prev{background:url("lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t7Hwq_5Uh1EQN0kXI5gpIMhTZvdAP5HP8ql2t5w39SM5cXYkOfjqYFkc9gXsiKYDI01e_jsNQ1pkLZoMwxCFFK52z_jKuTKCo_0lEZWp8HgImwLl2No9WkP_F_xW=s0-d")no-repeatscroll-15px-92pxtransparent;left:-50px;}.flex-direction-n.flex-next{background:url("lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t7Hwq_5Uh1EQN0kXI5gpIMhTZvdAP5HP8ql2t5w39SM5cXYkOfjqYFkc9gXsiKYDI01e_jsNQ1pkLZoMwxCFFK52z_jKuTKCo_0lEZWp8HgImwLl2No9WkP_F_xW=s0-d")no-repeatscroll-15px-15pxtransparent;right:-50px;text-align:right;}.flexslider:hover.flex-prev{opacity:0.5;left:10px;}.flexslider:hover.flex-next{opacity:0.5;right:10px;}.flexslider:hover.flex-next:hover,.flexslider:hover.flex-prev:hover{opacity:0.9;}/*Pause/Play*/.flex-pauseplaya{display:block;width:20px;height:20px;position:absolute;bottom:5px;left:10px;opacity:0.8;z-index:10;overflow:hidden;cursor:pointer;color:#000;}.flex-pauseplaya:before{font-family:"flexslider-icon";font-size:20px;display:inline-block;content:'\f004';}.flex-pauseplaya:hover{opacity:1;}.flex-pauseplaya.flex-play:before{content:'\f003';}/*ControlN*/.flex-control-n{width:100%;position:absolute;bottom:-40px;text-align:center;}.flex-control-nli{margin:06px;display:inline-block;zoom:1;*display:inline;}.flex-control-pinglia{width:11px;height:11px;display:block;background:#666;background:rgba(0,0,0,0.5);cursor:pointer;text-indent:-9999px;-webkit-border-radius:20px;-moz-border-radius:20px;-o-border-radius:20px;border-radius:20px;-webkit-box-shadow:inset003pxrgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow:inset003pxrgba(0,0,0,0.3);-o-box-shadow:inset003pxrgba(0,0,0,0.3);box-shadow:inset003pxrgba(0,0,0,0.3);}.flex-control-pinglia:hover{background:#333;background:rgba(0,0,0,0.7);}.flex-control-pinglia.flex-active{background:#000;background:rgba(0,0,0,0.9);cursor:default;}.flex-control-thumbs{margin:5px00;position:static;overflow:hidden;}.flex-control-thumbsli{width:25%;float:left;margin:0;}.flex-control-thumbsimg{width:100%;display:block;opacity:.7;cursor:pointer;}.flex-control-thumbsimg:hover{opacity:1;}.flex-control-thumbs.flex-active{opacity:1;cursor:default;}@mediascreenand(max-width:860px){.flex-direction-n.flex-prev{opacity:1;left:10px;}.flex-direction-n.flex-next{opacity:1;right:10px;}}if(jQuery('#flexslider_html62').length){jQuery('#flexslider_html62').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:4400,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}if(jQuery('#flexslider_html92').length){jQuery('#flexslider_html92').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:4600,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}if(jQuery('#flexslider_html9900').length){jQuery('#flexslider_html9900').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:4900,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}if(jQuery('#flexslider_html49').length){jQuery('#flexslider_html49').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:5200,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}if(jQuery('#flexslider_html63').length){jQuery('#flexslider_html63').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:5400,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}if(jQuery('#flexslider_html30').length){jQuery('#flexslider_html30').flexslider({animation:'slide',controlN:false,directionN:false,easing:'swing',slideshowSpeed:5600,animationSpeed:600,pauseOnHover:true,});}

Sitio:ΒεροιώτηςReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado